martes, 17 de setembro de 2013

Admitidos e matrícula

Xa sabedes que a información  a debedes consultar na páxina web oficial  e está colgada no taboleiro da entrada da escola, aínda así , paporsi, repetimos aquí a información : 


As persoas incluidas nos listados de "alumnado admitido", deberán formalizar a súa matrícula presentando na Unidade administrativa a seguinte documentación:
  • Ficha de confirmación de matrícula, debidamente asinada polo/a interesado/a, segundo moldelo oficial que se pode recoller na conserxería da Escola
  • Fotocopia simple do seu DNI
Datas e horario de matrícula:
  • 16 – 19 de setembro ( de 9:00 a 15:00 horas pola mañá e de 16 a 21 pola tarde)
  • 20 de setembro ( de 9:00 a 15:00 horas)
Notas importantes:
  • De non confirmarse a matrícula nas datas indicadas, daráselle de baixa na lista de admisión, pasando a ocupar o seu posto o seguinte na lista de espera.
  • As Listas de Admitidas/os están condicionadas á comprobación da veracidade dos datos de empadroamento. (Punto nº 10 do apartado E. da Convocatoria Xeral curso 2013-2014)
  • Establécese unha lista de espera para cada especialidade, para os casos de substitución por baixa ou por renuncia do alumnado, durante o primeiro trimestre do curso 2013-2014. 
Listado alumnado admitido( probas de acceso )
Listado alumnado lista de espera ( probas de acceso )

Ningún comentario:

Publicar un comentario