martes, 12 de decembro de 2017

Exposición "EMAO Proxectos 2017"

Título: EMAO, Proxectos 2017
Lugar: Espazo EMAO. Edificio Anexo da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo (entrada polas rúas Rosalía de Castro e Pontevedra).
Datas: do 10 de novembro de 2017 ao 15 de xaneiro de 2018
Horario: de 19:00 a 21:00 horas, días laborables
Inauguración: venres, 10 de novembro ás 19:00 h

O Plan de Estudos da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo (EMAO), aprobado polo Concello no ano 2015, implementou un novo e derradeiro curso dentro do currículum de cada especialidade, o nivel Avanzado, destinado a completar a formación técnica e artística do alumnado mediante a redacción, selección e posterior desenvolvemento dun proxecto titorizado polo mestre de cada especialidade.

A Mostra no Espazo EMAO (sala de exposicións da Escola) recolle o producto final do desenvolvemento dos proxectos correspondentes á convocatoria do curso 2016-2017, nesta ocasión das especialidades de Cerámica artística, Serigrafía artística, Ourivaría, Talla e escultura en madeira, Pintura, Debuxo artístico, Artesanía en coiro, Encadernación e Moda e confección

Un total de 40 obras de grande calidade, que supoñen a plasmación material da formación recibida na Escola e, en concreto, dun ano de traballo no Curso Avanzado. Refléxanse nas obras expostas os procesos de investigación, formación, conceptualización e fabricación executados baixo as premisas dos eixes principais sobre os que pivota a actividade educativa e cultural da EMAO: a excelencia técnica, a creatividade e a transversalidade.

Comisariado: Sandra de Jesús e Emma Pintos, mestras das especialidades de Ourivaría e de Moda na EMAO
Produción e montaxe: Profesorado e alumnado da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo
Cartel: Federico Fernández, mestre de Debuxo artístico da EMAO
Coordinación: Rafael Ojea
Axudante de montaxe: Alberto Couñago

Algunhas imaxes da inauguración:   

venres, 28 de xullo de 2017

A RENTES DO CHAN

Realizado polo alumnado de Superior e Perfeccionamento 1 de Serigrafía Artística para a exposición Proceso Público.
Intervención no espazo arquitectónico que amosa o proceso serigráfico facendo partícipe ao expectador que pode interactuar coa obra mediante a anamorfose, unha imaxe deformada que recupera a súa forma ao mirala dende un determinado ángulo sinalado no chan. A partir de motivos xeométricos e decorativos do edificio da escola, o alumnado traballou nunha serie de imaxes a modo de baldosas que se estamparon tanto no interior coma no exterior do edificio. Tamén hai unha imaxe central que convida ao xogo indoicando ao expectador que pode situarse na sinal do chan para apreciar a imaxe anamórfica e outra persoa pode situarse na outra marca do chan dentro da imaxe. parecerá que a persoa está serigrafiando o chan grazas ao efecto óptico producido.

Magnífico traballo realizado polo alumnado dos cursos Superior e Perfeccionamento I: 
Ana María Camino, Cecilia Cruz, Patricia García, Esperanza González, Nekane Pellón, Borja Portela, Verónica Vázquez, María Villanueva, Raúl Bermúdez, Mª José Lledo (Jacki), María Rodríguez, Manuel Vicente. 
Noraboa a todos eles, gran equipo!
 
Lugar: Espazo EMAO, edificio da Escola, entradas polas rúas Pontevedra e Rosalía de Castro
Datas: do 30 de xuño ao 15 de setembro de 2017 (agosto pechado)
Inauguración 30 de xuño ás 19:30 horas
Horario de apertura: de luns a venres de 19:00 a 21:00 horas
Motivos xeométricos para as baldosas inspirados nos motivos decorativos do edificio da escola

 

Imaxes do proceso:No interior da sala de exposicións hai un video no que se amosa todo o proceso :


Exposición: "Proceso público" (Proxecto EMAO 2017)

Exposición: "Proceso público" 

(Proxecto EMAO 2017). Catálogo

Esta exposición insírese na programación do Espazo EMAO (Sala de exposicións da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo) que contempla a realización dun proxecto expositivo singular ao remate do curso académico. Esta proposta racha coa clásica exhibición de traballos individuais do alumnado, para adentrarse no eido da transversalidade e o traballo creativo e artesano en común entre alumnado e profesorado como unha tarefa paralela á propia da aprendizaxe nas aulas e talleres. O resultado que se exhibe ten a súa orixe nas posibilidades expansivas dunha soa idea xeradora para todas as especialidades da Escola que, de forma aberta, constrúen pezas derivadas e artellan unha montaxe específica para amosalas.

Nesta ocasión, a idea xeratriz planteada como reto aos talleres foi a de Proceso público. Entendeuse esta idea baixo dúas premisas: darlle valor aos procesos de construción que se levan a cabo para crear as distintas obras e establecer a relación das obras co espazo público e a intervención sobre el.

Destes dous elementos de partida, cada especialidade levou ao seu terreo a proposta Proceso Público cun resultado variado e extenso: hai obras que integran o significado literal do título da exposición, outras amosan e céntranse no proceso de construción (despeces, pasos construtivos, ferramentas, resultados e obxectivos ...) e outras son construídas especialmente para intervir e dialogar co espazo público.

A maior parte das obras expóñense dentro no Espazo Emao e outras, ademais de ter representación na sala, interveñen sobre distintos espazos públicos. Son a peza de Debuxo construída para o aparcadoiro de bicicletas da Rúa Pontevedra, a de Deseño e encaixe de palillos instalada no vestíbulo da escola, porta principal, ou a de Serigrafía que invade e dialoga co público no vestíbulo da propia sala de exposicións.

A exposición, como é habitual na nosa programación, está producida integramente pola EMAO, poñendo en valor os seus recursos persoais e materiais nunha nova demostración da capacidade da institución de realizar e expoñer productos de alta calidade. No labor expositivo anual da EMAO plásmanse materialmente os obxectivos de excelencia técnica e creatividade que figuran como base do proxecto formativo da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo.

Lugar: Espazo EMAO, edificio da Escola, entradas polas rúas Pontevedra e Rosalía de Castro
Datas: do 30 de xuño ao 15 de setembro de 2017 (agosto pechado)
Inauguración 30 de xuño ás 19:30 horas
Horario de apertura: de luns a venres de 19:00 a 21:00 horas

Créditos:

Comisariado: Sandra de Jesús e Emma González, mestras da EMAO de Ourivaría e de Moda
Coordinación xeral: Rafael Ojea, técnico do Concello de Vigo
Produción e deseño: Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo (EMAO) 2017
Cartel: Federico Fernández, mestre de Debuxo artístico da EMAO
Montaxe: Mestres/as e alumnado da EMAO de Cerámica, Moda e confección, Ourivaría, Debuxo, Talla e escultura en madeira, Serigrafía, Artesanía en coiro, Deseño e encaixe de palillos, CAIM (Construcción Artesanal de Instrumentos Musicais) de Luthería, Gaita e Zanfona
Axudante de montaxe: Alberto Couñago

mércores, 26 de xullo de 2017

Monográfico de estampación e confección téxtil Xa rematamos o monográfico sobre Estampación e Confección téxtil de 30 horas, interdisciplinariedade entre os obradoiros de Serigrafía e Moda e confección.
O tema elexido como punto de partida para traballar foi a intervención urbana realizada polo obradoiro de Debuxo da escola para a exposición Espazo Público ( podes ver o catálogo da expo aquí). O alumnado debuxou bicicletas do natural e con ese motivo crearon un panelado para o aparcadoiro de bicis da rúa Pontevedra.
Con eses debuxos o alumnado do monográfico serigrafiou tecidos e logo confeccionaron algo con eles. Estas son as fotos do resultado, esperamos que vos gusten!: