xoves, 13 de setembro de 2018

Probas de acceso de serigrafía para alumnado preinscrito no curso 2018-19 na EMAO

¡IMPORTANTE!

Todas as persoas pre-inscritas no curso 2018-19 na Escola municipal de Artes e Oficios de Vigo, para seren definitivamente admitidas e poderen formalizar a matrícula deben necesariamente presentarse e superar as probas de acceso correspondentes a cada especialidade. No caso de Serigrafía a proba será o día 18 ás 16:00 horas.

 SERIGRAFÍA ARTÍSTICA
18 de setembro ás 16:00 horas


 ¿En que consisten as probas de acceso?

As probas de acceso constan de dúas partes:
  • Un cuestionario no que o aspirante deberá cumprimentar preguntas xenéricas. Estas preguntas nunca serán referidas a cuestións técnicas sobre a especialidade. A valoración do cuestionario será global de 0 a 10.
  • Un exercicio práctico co material específico de cada especialidade,
    no que non se valorarán coñecementos específicos previos relativos á especialidade, senón conceptos, como habilidade, actitude, recursos e creatividade.
A nota final sairá da valoración conxunta do cuestionario e mais a proba práctica, e ponderarase do 0 ao 10.
O tempo para realizar a proba de acceso a estas especialidades será aproximadamente de 30 minutos en total.
O/a aspirante presentarase no horario indicado co DNI e un bolígrafo.


Para consultar a convocatoria completa das probas de acceso e sorteo, pincha aquí.

Convocatoria xeral do curso 2018-19, pincha aquí.

Ningún comentario:

Publicar un comentario