xoves, 13 de setembro de 2018

Probas de acceso e sorteo para alumnado preinscrito no curso 2018-19 na EMAO

Todas as persoas pre-inscritas no curso 2018-19 na Escola municipal de Artes e Oficios de Vigo, para seren definitivamente admitidas e poderen formalizar, se é o caso, a matrícula, deben necesariamente presentarse e superar as probas de acceso correspondentes a cada especialidade, conforme ao seguinte

CALENDARIO DE PROBAS

CAIM GAITA E ZANFONA (Construcción Artesanal de Instrumentos Musicais)
17 de setembro ás 16:00 horas
OURIVARÍA
- Persoas preinscritas no Curso Básico: 17 de setembro ás 16:00 horas
- Persoas preinscritas en Curso Extraordinario: 19 de setembro ás 16:00 horas
ARTESANÍA EN COIRO
- Persoas preinscritas no Curso Básico: 18 de setembro ás 16:00 horas
- Persoas preinscritas en Curso Extraordinario: 19 de setembro ás 16:00 horas
SERIGRAFÍA ARTÍSTICA
18 de setembro ás 16:00 horas
CERÁMICA ARTÍSTICA
Día 19 de setembro ás 16:00 horas
DESEÑO E ENCAIXE DE PALILLOS
20 de setembro ás 16:00 horas
TALLA E ESCULTURA EN MADEIRA
20 de setembro ás 16:0 horas

SORTEO

Nas especialidades de PINTURA E DEBUXO ARTÍSTICO, para a selección do alumnado realizarase un SORTEO entre todas as persoas pre-inscritas, o
18 de setembro ás 12:00 horas na Biblioteca da EMAO. Este sorteo é público.

¿En que consisten as probas de acceso?

As probas de acceso constan de dúas partes:

  • Un cuestionario no que o aspirante deberá cumprimentar preguntasxenéricas. Estas preguntas nunca serán referidas a cuestións técnicas sobre a especialidade. A valoración do cuestionario será global de 0 a 10.
  • Un exercicio práctico co material específico de cada especialidade,
    no que non se valorarán coñecementos específicos previos relativos á especialidade, senón conceptos, como habilidade, actitude, recursos e creatividade.
A nota final sairá da valoración conxunta do cuestionario e mais a proba práctica, e ponderarase do 0 ao 10.
O tempo para realizar a proba de acceso a estas especialidades será aproximadamente de 30 minutos en total.
O/a aspirante presentarase no horario indicado co DNI e un bolígrafo.


Para consultar a convocatoria completa das probas de acceso e sorteo, pincha aquí.

Convocatoria xeral do curso 2018-19, pincha aquí.

Ningún comentario:

Publicar un comentario